Contacteaza-ne

 • Totul despre Asigurarea de Raspundere Civila Auto- RCA

  Cine poate incheia asigurarea?

  Orice persoana fizica si juridica titulara a dreptului de proprietate asupra unui autovehicul inmatriculat in Romania, pentru cazurile de raspundere civila fata de terte persoane pagubite prin accidente de autovehicule produse numai pe teritoriului Romaniei. A sigurare obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, denumita in continuare asigurare obligatorie RCA (raspundere civila auto) este contractul de asigurare probat prin documentul de asigurare, prin care un asigurator autorizat, in baza unei prime platite de asigurat, se obliga sa despagubeasca prejudiciile cauzate tertilor in perioada de valabilitate a documentului de asigurare ca urmare a producerii unui accident de autovehicul, in conditiile legii.

  Ce riscuri acopera asigurarea?

  Asiguratorii RCA acorda, in baza primelor de asigurare platite, despagubiri pentru prejudiciile de care asiguratii acestora raspund, in baza legii, fata de terte persoane pagubite prin accidente de autovehicule care au loc in limitele teritoriale ale contractului de asigurare, precum si pentru cheltuielile facute de asigurati in procesul civil, astfel: in unul si acelasi accident produs pe teritoriul Romaniei, indiferent de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea pagubelor, ASIROM acorda despagubiri, inclusiv pentru cheltuielile facute de asigurati in procesul civil, in limitele de despagubire valabile la data accidentului; limitele de despagubire se stabilesc anual prin norme adoptate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor. De la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana limitele de despagubire vor fi cele prevazute in directivele Uniunii Europene. Pentru anul 2005, respectiv anul 2006, limitele de despagubire sunt cele prevazute in articolul de mai jos.

  Pe ce perioada se poate incheia asigurarea?

  Asigurarea se incheie pentru o perioada de 1 luna (in vederea inmatricularii), 6 luni sau 1 an. Asigurarea valideaza numai pe teritoriului Romaniei, in afara teritoriul tarii validand asigurarea CARTE VERDE. Noutatea fata de anul 2004 este ca asigurarea acopera si pagubele produse din culpa conducatorului autovehiculului, inclusiv in cazurile in care conducatorul autovehiculului, la data accidentului: – a condus autovehiculul fara consimtamtntul explicit sau implicit al asiguratului; – nu este titularul unui permis care sa ii dea dreptul sa conduca autovehiculul respectiv; – nu a respectat obligatiile legale de ordin tehnic cu privire la starea si siguranta autovehiculului respectiv.

  Care este suma asigurata?

  Limitele maxime ale despagubirilor ce pot fi acordate de asiguratorii RCA pentru prejudiciile cauzate in unul si acelasi accident de autovehicul, indiferent de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea accidentului, aplicabile asigurarilor obligatorii RCA a caror valabilitate incepe in anul 2005 si in cazul accidentelor produse in anul calendaristic 2005 sunt urmatoarele: de la 1.000.000 lei/100 lei noi pana la maximum 3.000.000.000 lei/300.000 lei noi, indiferent de numarul persoanelor pagubite, in caz de avariere ori de distrugere a bunurilor, pentru pagube materiale directe si indirecte de peste 1.000.000 lei/100 lei noi; pana la 1.000.000.000 lei/100.000 lei noi pentru fiecare persoana, dar nu mai mult de 5.000.000.000 lei/500.000 lei noi, indiferent de numarul persoanelor accidentate, in caz de vatamari corporale sau de deces, inclusiv pentru prejudicii fara caracter patrimonial. Limitele maxime ale despagubirilor ce pot fi acordate de asiguratorii RCA pentru prejudiciile cauzate in unul si acelasi accident de autovehicul, indiferent de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea accidentului, aplicabile asigurarilor obligatorii RCA a caror valabilitate incepe in anul 2005 si in cazul accidentelor produse in anul calendaristic 2006 sunt urmatoarele: de la 1.000.000 lei/100 lei noi pana la maximum 4.000.000.000 lei/400.000 lei noi, indiferent de numarul persoanelor pagubite, in caz de avariere ori de distrugere a bunurilor, pentru pagube materiale directe si indirecte de peste 1.000.000 lei/100 lei noi; pana la 2.000.000.000 lei/200.000 lei noi pentru fiecare persoana, dar nu mai mult de 10.000.000.000 lei/100.000 lei noi, indiferent de numarul persoanelor accidentate, in caz de vatamari corporale sau de deces, inclusiv pentru prejudicii fara caracter patrimonial.

  Cum se platesc primele de asigurare?

  Primele de asigurare se platesc integral, anticipat, la incheierea politei de asigurare pentru perioada dorita de asigurat si in functie de situasia in care se gaseste autovehiculul (este inmatriculat, este nou, face obiectul unui contract de vanzare-cumparare etc).

  Ce avantaje aduce incheierea acestei asigurari?

  In caz de vatamare corporala: diferent a dintre veniturile nete ale persoanei vatamate si indemnizatia primita din fondurile persoanei juridice sau fizice la care salariatul isi desfasoara activitatea si/sau, dupa caz, din fondurile bugetului asigurarilor sociale de stat, pe perioada spitalizarii si a concediului medical; venitul mediu lunar net realizat din activitati desfasurate de catre persoana vatamata, probat cu documente justificative, in cazul persoanelor care nu au calitatea de salariat; salariul de baza minim brut pe economie, in cazul persoanelor pagubite aflate la data producerii accidentului in ultimul an de studii sau de calificare; eventualele cheltuieli prilejuite de accident (cheltuieli cu transportul persoanei accidentate, de tratament, de spitalizare, pentru recuperare, pentru proteze, pentru alimentatie suplimentara, conform prescriptiilor medicale), probate cu documente justificative si care nu sunt suportate din fondurile de asigurari sociale prevazute de reglementarile in vigoare; cheltuieli cu ingrijitori pe perioada incapacitatii de munca, daca prin certificat medical se recomanda acest lucru, insa nu mai mult de salariul de baza minim brut pe economie; daune morale: in conformitate cu legislatia si jurisprudenta din Romania; in caz de deces: cheltuielile de inmormantare, inclusiv piatra funerara, precum si cele efectuate cu indeplinirea ritualurilor religioase, probate cu documente justificative; cheltuielile de transport al cadavrului, inclusiv cele de imbalsamare, probate cu documente justificative, de la localitatea unde a avut loc decesul pana la localitatea in care se face inmormantarea; veniturile nete nerealizate si eventuale alte cheltuieli rezultate in perioada de la data producerii accidentului si pana la data decesului, daca acestea au fost cauzate de producerea accidentului; daune morale: in conformitate cu legislatia si jurisprudenta din Romania. Despagubirile pentru cladiri, constructii sau alte bunuri se stabilesc pe baza preturilor existente pe piata la data producerii riscului asigurat, in limitele maxime ale despagubirilor stabilite prin prezentele conditii. Despagubirile pentru animale se stabilesc pe baza valorii pe piata locala a animalului respectiv la data producerii accidentului. Despagubirile se platesc rapid, in termen de cel mult 20 de zile calendaristice de la data depunerii de catre persoana pagubita a ultimului document necesar finalizarii dosarului de daune. Persoana pagubita va specifica in cererea de despagubire modalitatea de plata: in numerar sau prin ordin de plata, in cont bancar personal sau in contul bancar al unitatii de specialitate care a efectuat reparatia.

  Cine poate beneficia de despagubire?

  Despagubirile banesti sunt incasate de persoana prejudiciata petru avarierea sau distrugerea de bunuri apartinand acesteia precum si pentru vatamarile corporale suferite.

Leave a comment

If you want to share your opinion, leave a comment.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>